Trebinje
Smrtovnica
Zorka Topalović
rođ. Vukašinović
1949-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 29. decembra 2017. godine na groblju u Turmentima u 14.00 sati. Saučešće primamo u kući žalosti u Gučini i na dan sahrane u kapeli na Turmentima od 12.00 sati.

28.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Ljubica Rikalo
rođ. Šotra
1949-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 28. decembra 2017. godine na groblju u Strujićima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.30 sati. Saučešće primamo isključivo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

27.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Milka (ud.Ratka) Burlica
rođ.Anđelić
1937-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 27. decembra 2017. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

26.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 27. decembra 2017. godine na groblju kod crkve Svete Petke u Grabu u 14.30 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 do 13.00 sati i u kapeli u Grabu od 13.30 sati.

26.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Mila (ud.Miloša) Milojević
rođ. Vico
1926-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 26. decembra 2017. godine na groblju Svete Petke u Grabu u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli u Grabu od 12.00 časova.

25.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 26. decembra 2017. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovodm polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 sati.

24.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 24. decembra 2017. godine na groblju u Tvrdošu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 časova.

23.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Vera (ud.Dragomira) Ignjatić
1935-2017
rođ. Savović

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. decembra 2017. godine na porodičnom groblju u selu Volujac. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

19.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 18. decembra 2017. godine na groblju u Čvarićima -
Ljubomir. Sprovodm polazi ispred gradske kapele u 13.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 sati.

17.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Janja (ud.Slavka) Radulović
rođ. Pribišić
1933-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 18. decembra 2017. godine na groblju u Tulju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.30 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.30 časova.

17.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Dragana Zerdo
1987-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 18. decembra 2017. godine na groblju u Banjevcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

17.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 17. decembra 2017. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovodm polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 sati.

16.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 16. decembra 2017. godine na groblju u Banjevcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

15.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 14. decembra 2017. godine na groblju u Dračevu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.00 sati. Saučešće primamo u kući žalosti u Zasadu i na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.30 sati.

13.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 7. decembra 2017. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

06.12.2017.

nazad na vrh