Trebinje
Smrtovnica
Milena (ud.Gojka) Pavić
rođ. Ćorluka
1940-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 30. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.

29.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Vera (ud.Mihajla) Petković
rođ. Popara
1942-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 29. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.30 časova.

28.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Ljuba (ud.Andrije) Lucić
rođ. Matuško
1934-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 29. oktobra 2018. godine na rimokatoličkom groblju u Podgljivlju-Trebinje. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.

27.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 28. oktobra 2018. godine na groblju u Čavaš - Popovo polje u 15.00 časova. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 13.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

27.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 25. oktobra 2018. godine na groblju u Volujcu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.30 časova.

24.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Radojka (ud.Milana) Mijanović
rođ. Milićević
1950-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 25. oktobra 2018. godine na groblju u Pijavicama. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 13.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

24.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 24. oktobra 2018. godine na groblju u Štrpci - Banjani u 14.00 časova. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 11.00 časova. Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 23.10. od 12.00 do 15.00 i na dan sahrane u gradskoj kapeli od 9.00 časova.

23.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 24. oktobra 2018. godine na groblju u Aranđelovu u 15.30 časova. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Aranđelovu , a na dan sahrane u kapeli u Aranđelovu od 12.00 časova.

23.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 22. oktobra 2018. godine na groblju u Zagori. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 14.30 sati.

21.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 22. oktobra 2018. godine na groblju u Orovcu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

21.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 22. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 sati.

21.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Branka (Gojka) Dreč
rođ. Tomašević
1969-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 21. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

20.10.2018.
Nevesinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 18.10.2018. godine na
Srpsko-Pravoslavnom groblju Koleško-Gaj. Posmrtna povorka kreće ispred kuće žalosti u Nevesinju-Šajbe u 13.00 časova.

17.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 18. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.30 časova.

16.10.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Borika (ud.Draga) Savić
rođ. Vujinović
1939-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 18. oktobra 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.00 časova.

16.10.2018.