Posljednji pozdrav
Dušanka (rođ. Ćurić) Novaković
1955-2021


Draga moja tetka, moja druga majko, hvala ti za svu ljubav koju si mi poklanjala. Znam da jedna zvijezda sija jače za sve nas, a ta zvijezda si ti. Uspomena na tebe će ostati zauvijek u mom srcu.

Tvoja Danijela Sikimić sa porodicom


07.04.2021. Trebinje


 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

18.04.2021.
 
Trebinje
Posljednji pozdrav

17.04.2021.